Marcowe spotkanie członków OSPS BHP Oddział w Katowicach

2018-03-29

23 marca 2018 r. godz. 8.30 miało miejsce spotkanie członków Oddziału Katowice OSPSBHP w Wydziale Radia i TV Uniwersytetu Śląskiego.

 Spotkanie miało inny charakter jak dotychczasowe szkolenia gdyż było prowadzone w formule open space. Był czas na dyskusje, dzielenie się problemami, wątpliwościami, pomysłami, rozwiązaniami. W czasie spotkania doświadczeni członkowie oddziału dzielili się wiedzą praktyczną z młodszymi stażem koleżankami i kolegami. Tematy poruszane w czasie spotkania dotyczyły szeregu zagadnień i problemów z którymi spotykamy się w naszej pracy, jednak tematem wiodącym było postępowanie powypadkowe od chwili jego zdarzenia, klasyfikacji aż do wypłaty świadczeń dla poszkodowanego lub pozostałych po nim członkach rodziny.  W związku z nieliczną grupą osób, które przybyły na to spotkanie można stwierdzić, że taka forma wymiany doświadczeń lepiej spawdza się w czasie szkoleń wyjazdowych. Wobec powyższego serdecznie zapraszam na najbliższe szkolenie wyjazdowe do Krakowa oraz do kontaktu ze mną w ramach propozycji Zarządu Oddziału OSPS BHP w Katowicach, pt.: POCHWAL SIĘ SUKCESEM! - zapraszam Was do prezentowania swojego pomysłu na rozwiązanie problemu z obszaru BHP w Waszej pracy, podczas naszych spotkań. Mają to być krótkie, 15-minutowe wystąpienia.

Kontakt: stefanbhp@interia.pl
 
Stefan Jastrzębski
Wiceprezes Zarządu OSPS BHP
Oddział w Katowicach