Spotkanie wyjazdowe OSPSBHP O/Katowice

2019-03-08

      W dniach od 1 do 3 marca b.r. uczestniczyliśmy w szkoleniu wyjazdowym, zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Katowicach.

       W pierwszym dniu odwiedziliśmy zakład produkcyjny - Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu, co było głównym celem szkolenia wyjazdowego. Produkuje się tam przekładnie do samochodów marki Toyota. Mieliśmy okazję poznać obowiązujące w zakładzie standardy bezpieczeństwa. Warto przytoczyć zasady poruszania się po terenie zakładu, które dotyczą następujących zachowań: nie noś rąk w kieszeni; nie operuj telefonem podczas chodzenia; idąc po schodach trzymaj się poręczy; nie schodź i nie skracaj oznakowanej drogi; potwierdź bezpieczeństwo. W trakcie pobytu w zakładzie zapoznaliśmy się z profilem działalności przedsiębiorstwa oraz wzięliśmy udział w prezentacji -  „Przewidywanie zagrożeń
i redukcja ryzyka na poziomie pracowników – współpraca między pracownikami a pracodawcą”. Należy podkreślić, że wszyscy pracownicy firmy są zaangażowani w systemie bezpieczeństwa pracy. Zagrożenia identyfikowane są na stanowiskach pracy i tam też przedstawia się propozycje do ich eliminowania. Pracownicy wypełniają tzw. karty przewidywania zagrożeń (KPZ) i przekazują je swoim liderom. Karty te są podstawą do podejmowania działań w kierunku wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń a pracownicy najlepszych rozwiązań są wyróżniani
w czasie posiedzenia Komisji BHP. Przykłady tych działań mogliśmy zauważyć bezpośrednio na stanowiskach pracy, gdzie liderzy omawiali wdrożone rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy. Mieliśmy okazję zapoznać się z nowoczesną technologią oraz organizacją pracy. Należy podkreślić, że nasza grupa została przyjęta bardzo gościnnie – za co w tym miejscu serdecznie dziękujemy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

       W następnym dniu odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, było to kilka godzin praktycznych ćwiczeń, pod okiem trzech doświadczonych ratowników medycznych. Ćwiczyliśmy z wykorzystaniem fantomów i defibrylatorów, poznaliśmy zasady resuscytacji z użyciem defibrylatora oraz układanie w pozycji bocznej ustalonej, opatrywanie ran, postępowanie w przypadku zadławienia, czy objawów padaczki.  Należy podkreślić wysoki poziom tego szkolenia, co na pewno przyniesie wymierne efekty w naszej pracy. 

      W trakcie spotkania wyjazdowego odwiedziliśmy także, piękne, zabytkowe pomieszczenia zamku Książ. Dodajmy, że jest to trzeci co do wielkości zamek w Polsce (po zamku w Malborku i na Wawelu). To właśnie w tym zamku, w sali Konrada, turyści mogą podziwiać obraz „Alaryk w Rzymie" Wilhelma von Lindenschmita. Jest to jeden z największych w Polsce obrazów sztalugowych o tematyce historycznej (411 x 613 cm), drugi na Dolnym Śląsku po „Panoramie Racławickiej" i trzeci w kraju, pod względem wymiarów. Z kolei,  w ostatnim dniu pobytu zwiedziliśmy zabytkową kopalnię złota w Złotym Stoku, której historia sięga okresu średniowiecza. W trakcie przemieszczania się chodnikami podziwialiśmy m.in. tygle i piece do wytopu złota, ręcznie kute wyrobiska oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad o wysokości 10 m. Odbyliśmy też przejażdżkę podziemnym pociągiem. Poza tym, mogliśmy zapoznać się również z bogatą kolekcją minerałów  i zakupić drobne pamiątki, m.in. wybite na miejscu imitacje złotych monet.

     Szkolenie było okazją do pogłębienia wiedzy w zakresie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy oraz poznania ciekawych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Trzeba jeszcze dodać, że nasze spotkanie zbiegło się z ostatnimi dniami karnawału. W związku z tym, podczas uroczystej kolacji w pierwszym dniu pobytu, odbył się bal „przebierańców”. Program szkolenia wyjazdowego był bardzo atrakcyjny i z pewnością przyczynił się do większej integracji naszego środowiska. Powróciliśmy do pracy w doskonałych humorach z bagażem nowych doświadczeń ....

Ryszard Bryła