Szkolenie wyjazdowe – kierunek Warszawa

2017-05-11

Zarząd katowickiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował w dniach 24 i 25 marca b.r. szkolenie wyjazdowe, które odbyło się w CIOP-PIB w Warszawie. Trochę luzu dał nam pobyt w Teatrze „Capitol”, na komedii „Dama bije króla”, w wykonaniu znanych warszawskich aktorów.

Szkolenie wyjazdowe – kierunek Warszawa

 

Zarząd katowickiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował w dniach 24 i 25 marca b.r. szkolenie wyjazdowe, które odbyło się w CIOP-PIB w Warszawie. W pierwszej części spotkania wysłuchaliśmy prelekcji, którą prowadził dr inż. Witold Mikulski. Tematem jego wystąpienia były metody redukcji hałasu. W trakcie prelekcji poznaliśmy m.in. metodykę doboru ochronników słuchu oraz metody techniczne ograniczenia hałasu na stanowiskach pracy. Do metod tych zaliczyć należy przede wszystkim: materiały i ustroje dźwiękochłonne, ekrany akustyczne, kabiny dźwiękoizolacyjne, wibroizolacje, obudowy dźwiękoizolacyjne, tłumiki akustyczne. Jeżeli chodzi o ekrany akustyczne, to największa ich skuteczność, w przypadku jednego źródła hałasu, jest przy ustawieniu ekranu najbliżej tego źródła.

W drugiej części spotkania zapoznaliśmy się z pracą Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących CIOP-PIB. Najpierw poznaliśmy pracownię biomechaniki. Tematyka zagadnień będących przedmiotem zainteresowania pracowników tej pracowni związana jest z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego człowieka w środowisku pracy. Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego zależy od trzech głównych czynników biomechanicznych, a mianowicie: pozycji przyjmowanej podczas pracy; obciążenia zewnętrznego, czyli siły jaką pracownik musi wywierać w procesie pracy na otocznie; czasu trwania wykonywanych czynności i częstości ich powtarzania. Te trzy czynniki są tutaj badane w pierwszej kolejności. Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się także inne pracownie, a wśród nich: sprawności sensorycznej, psychologii (badań psychotechnicznych), audiometryczna (oddziaływania hałasu na organizm człowieka), drgań mechanicznych (oddziaływania wibracji na organizm człowieka – w tym badanie rękawic antywibracyjnych), symulacji zachowań (przed podjęciem pracy na zagrożonych stanowiskach, np. górnika strzałowego – bardzo ciekawe i nowoczesne rozwiązania).

Bardzo interesująca była również wizyta w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, którego celem jest promowanie i popularyzacja podstawowych dyscyplin naukowych. Zwiedzający poznają prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych obiektach. Kierowcy mogą na przykład, przekonać się na symulatorze jazdy, jak przebiega kierowanie pojazdem po spożyciu określonej dawki alkoholu.

Trochę luzu dał nam pobyt w Teatrze „Capitol”, na komedii „Dama bije króla”, w wykonaniu znanych warszawskich aktorów.

 

 

Ryszard Bryła

Zdjęcia:

 

1. Wspólne zdjęcie

2. Pracownia biomechaniki

 

RB