TO JUŻ OSTATNI RAZ !

2017-11-24

TO JUŻ OSTATNI RAZ !

       Szanowne Panie i Panowie, członkowie OSPS BHP o/Katowice, na spotkaniu w dniu 1 grudnia 2017 będziecie mieli ostatnią szansę na dokonanie płatności w formie gotówkowej. Skarbnik Pani Ania Radomska po raz OSTATNI będzie przyjmowała wpłaty gotówkowe związane z członkostwem w Stowarzyszeniu. Od 1 stycznia 2018 roku osoby, które będą chciały uregulować zobowiązania finansowe proszone są o dokonywanie ich WYŁĄCZNIE przelewem na nasze konto: 

44 2030 0045 1110 0000 0227 0180

Adres :

40-007 Katowice, ul. Bankowa 8

Tytuł przelewu: - np. składka czlonkowska za I półrocze 2018 lub za rok 2018, za udział w szkoleniu ...  itp.

- Wpłata za: Emiliana Iksińskiego

 

Przypominamy i prosimy o terminowe dokonywanie płatności za składki:
za cały rok w kwocie - 96 zł, płatne do końca stycznia

lub dwie raty po 48 zł - pierwsza do końca stycznia, druga do końca czerwca.

 

Ważne:

Dokonując płatności za inną osobę ze swojego konta bankowego, prosimy o podanie informacji dot. tytułu przelewu i danych osoby za którą dokonano wpłaty.

 

                                                                                  Wiceprezes Zarządu

                                                                                  OSPS BHP o/Katowice

                                                                                  Stefan Jastrzębski