Pierwsze w tym roku spotkanie członków OSPS BHP Oddział Katowice

2018-02-28

Pierwsze w tym roku spotkanie członków OSPSBHP Oddział Katowice

     W dn. 23 lutego b.r. odbyło się spotkanie członków OSPS BHP Oddział Katowice, które miało miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Ochrony Pracy w Katowicach, przy ul. Bankowej 8. Prezes katowickiego Oddziału i jednocześnie  sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP pani Beata Kaczmarek rozpoczynając spotkanie przedstawiła sprawy organizacyjne obejmujące, m.in. sprawozdanie z działalności finansowej katowickiego Oddziału OSPS BHP oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników ostatniego spotkania. Ankieta wykazała bardzo wysoką ocenę działań Zarządu Oddziału (4,92 punkty w skali pięciopunktowej), jak i równie wysoką ocenę organizowanych szkoleń i warsztatów. Szczególnie wysoką ocenę uczestników uzyskało szkolenie „Wypadek przy pracy”, zorganizowane w dniu 27 października ub.r. w Katowicach. W czasie spotkania wszechstronnie omówiono tematykę wypadkowości - w tym zagadnienia praktyczne i prawne. Wśród szkoleń wyjazdowych wysoką ocenę uzyskało szkolenie w dniach 24 i 25 marca ub.r., które miało miejsce w  CIOP-PIB w Warszawie. Bardzo ważne są także zagraniczne wyjazdy studyjne, które organizuje Zarząd Główny OSPSBHP przy współpracy zarządów oddziałów Stowarzyszenia. Uczestnicy wyjazdów studyjnych biorą udział w konferencjach, spotkaniach z pracownikami służby bhp, przedstawicielami organów kontroli nad warunkami pracy ale jest też czas na wycieczki naukowe i nie tylko… Członkowie naszego oddziału licznie uczestniczyli w wyjazdach na Litwę,  do Włoch, Czech i Szwecji (czerwiec ub.r.). Na zaproszenie firmy DuPont na początku lipca b.r. planowany jest kolejny wyjazd tym razem do Luksemburga.

       W części merytorycznej spotkania Pani Justyna Koch z OI PIP w Katowicach przedstawiła zmiany w ochronie danych osobowych, które wejdą w życie pod koniec maja 2018 r. Zmiany ujęte w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) obejmą również reguły przetwarzania danych osobowych pracowników. Projekt Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, został opublikowany 12 września 2017 r. (jest dostępny w Internecie). Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

Ryszard Bryła