Seminarium w siedzibie WSZOP

2018-10-15

      W dniu 12 października b.r. odbyło się spotkanie członków naszego oddziału OSPSBHP, które miało miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Ochrony Pracy w Katowicach, przy ul. Bankowej 8.

      Na wstępie głos zabrała Beata Kaczmarek – prezes katowickiego Oddziału Stowarzyszenia i jednocześnie sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP przedstawiła informacje z przebiegu II OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM SŁUŻBY BHP, zorganizowanego  w Warszawie w dniach 1 i 2 października br. Jego tematem były zagadnienia bezpieczeństwa pracy w zmieniającym się świecie oraz świętowano jubileusz 25-lecia OSPSBHP oraz 65-lecia powołania służby BHP w Polsce. Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Beata Kaczmarek zaprosiła zebranych na konferencję organizowaną przez katowicki oddział OSPSBHP,  której temat, to: „Bezpieczeństwo pracy – nowe kierunki”. Konferencja ta uczci jubileusz 25-lecia utworzenia Oddziału OSPSBHP w Katowicach oraz 65-lecia powołania służby BHP. Należy jeszcze dodać, że  podczas seminarium przywitano nowych członków naszego Stowarzyszenia. W trakcie spotkania wystąpił st. insp. Waldemar Korczak z  OIP PIP w Katowicach. Omówił nowelizację przepisów, dotyczących eksploatacji wózków jezdniowych oraz ręcznych prac transportowych. Dodajmy, że obowiązuje obecnie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 47). Zastąpiło ono, obowiązujące do niedawna, rozporządzenie z 1 maja 2002 r. Nowy akt prawny ma na celu ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. Podstawowe zapisy dotyczące bezpieczeństwa przy obsłudze wózków jezdniowych nie ulegają jednak zmianie,prelegent zwrócił uwagę, że główne przyczyny zdarzeń wypadkowych w transporcie wewnętrznym, to: zły stan techniczny pojazdu, niewłaściwe ułożenie i zabezpieczenie ładunku, przeładowanie pojazdu; źle utrzymane drogi transportowe, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, brak wymaganych uprawnień, wadliwe metody pracy oraz nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego.

W dalszej części spotkania wystąpił pan Piotr Krajewski z Firmy CERVA Sp. z o.o. Przedstawił on najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w wersji normy PN-EN 388:2017, dotyczącej rękawic ochronnych, w stosunku do wersji PN-EN 388:2006 tej normy. Omówił także podział rękawic ochronnych oraz nowe rozwiązania techniczno-materiałowe stosowane
w rękawicach, produkowanych przez Firmę CERVA. Pan Piotr Krajewski przedstawił również systemy wspomagające oddychanie w ciężkich warunkach pracy, w tym system CLEANSPACE  oraz zaprezentował odzież wysokiej widzialności.

 

                                                                                                             Ryszard Bryła