SPOTKANIE PRZEDŚWIATECZNE 1 GRUDNIA 2017 R.

2017-11-24

SPOTKANIE PRZEDŚWIATECZNE 1 GRUDNIA 2017 R.

            Ostatnie spotkanie w tym roku będzie połączone z Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem mającym na celu uzupełnienie składu Zarządu Oddziału Katowice OSPS BHP. Z uwagi na duży zakres prac Zarząd będzie rekomendował na podstawie § 34.1 Statutu OSPS BHP o zwiększenie składu Zarządu o/Katowice z 7 do 8 członków, jeżeli będzie taka wola Walnago Zebrania wybierać będziemy 2 osoby do uzupełnienia składu Zarządu. W imieniu Zarządu zwracam się do członków, którzy lubią nowe wyzwania o zgłoszenie swojej kandydatury w wyborach.

           Tematem szkolenia będą „Choroby zawodowe i profilaktyczne badania lekarskie” – zajęcia poprowadzi dr nauk med. Ryszard Szozda, Przewodniczący zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo – lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, wykładowca już uczestniczył w naszych spotkaniach i możemy liczyć na wysoki poziom szkolenia. Tradycyjnie jak co roku spotkamy się na wspólnym obiedzie oraz przygotowaliśmy „JUBILEUSZOWE KALENDARZE NA 2018 ROK”. Przypominam, że dziś mija termin zgłoszenia i dokonania wpłaty za obiad w kwocie 40 zł.

            Widzimy się 1 grudnia 2017 r. o godz. 8.15. Katowice ul. Mickiewicza 29, sala konferencyjna na wysokim parterze.

 

                                                                                  Wiceprezes Zarządu

                                                                                  OSPS BHP o/Katowice

                                                                                  Stefan Jastrzębski