Szkolenie wypadek przy pracy

2017-10-31

W dniu 27 października 2017 roku w sali konferencyjnej budynku „Staleksportu” w Katowicach odbyło się szkolenie „Wypadek przy pracy” zorganizowane przez Zarząd OSPS BHP Oddział w Katowicach.

W dniu 27 października 2017 roku w sali konferencyjnej budynku „Staleksportu” w Katowicach odbyło się szkolenie „Wypadek przy pracy” zorganizowane przez Zarząd OSPS BHP Oddział w Katowicach. Była to kolejna, nowa inicjatywa podejmowana przez naszą organizację. Tematem wiodącym był wypadek przy pracy jako zdarzenie w które zaangażowane są różne instytucje i służby. Spotkanie miało wymiar merytoryczny oraz tworzyło płaszczyznę wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy biorącymi w nich udział panelistami i słuchaczami. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli Inspekcji Pracy, Policji, Prokuratury, Sądu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego,  służby zdrowia. W spotkaniu uczestniczyły 154 osoby a słuchaczami byli  pracownicy służby BHP, zarówno należący do stowarzyszenia, jak i 35 osób niezrzeszonych. Spotkanie prowadziła Pani Beata Kaczmarek - Prezes Zarządu OSPS BHP o/Katowice zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem. Panealistom każdej instytucji przygotowano zestawy pytań dotyczące roli i zadań danej instytucji w kontekście wypadku przy pracy oraz oczekiwań i wymagań wobec służby BHP. Uczestnicy spotkania mogli również zapoznać się w ofertą firmy DRAGER oraz skonsultować się z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Chorzowie. Wszystkich uczestników szkolenia prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej ostatnie spotkanie oraz przedstawienie propozycji tematyki na kolejne spotkania, dziękujemy za wszelkie wskazówki – proszę kliknij 

 

.

 

Stefan Jastrzębski

Wiceprezes Zarządu

OSPS BHP Oddział w Katowicach