DANE KONTAKTOWE

Prezes Beata Kaczmarek

email: prezes@katowice.ospsbhp.pl

 

Skarbnik Anna Radomska

email: ankaradomska1953@interia.pl

 

Adres do korespondencji:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach

40-007 Katowice

ul. Bankowa 8