high quality and large discount of all highqualityreplicawatches online.dedicated qualifications are probably the character to do with ブルームスティック 電子タバコ for sale in usa. O nas - Oddział w Katowicach

O nasOgólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Katowice

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Katowice działa od 1993 roku na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń.

Jesteśmy organizacją skupiającą około 220 wykwalifikowanych fachowców z dziedziny BHP, którzy dobrowolnie zrzeszają się w celu ustawicznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Celem nadrzędnym OSPSBHP Oddział Katowice jest:

  1. Tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia.
  3. Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących rozwiązań prawno-organizacyjnych, związanych z bezpieczeństwem pracy.
  5. Dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.