Szkolenie "Efektywne prowadzenie szkoleń BHP"

Warsztaty z nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń BHP


1. Część "Efektywne prowadzenie szkoleń BHP"

2. Część - hałas w środowisku pracy. Sposoby ochrony słuchu