DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP

Koleżanki i koledzy, Z okazji naszego święta, życzymy Wam dużo satysfakcji i sukcesów w pracy zawodowej.


Zrozumienia wśród pracowników i wsparcia pracodawców. Niech Wam towarzyszy inspiracja do dostrzegania wszystkich zagrożeń i sił do ich eliminowania.

 

życzy Zarząd

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Oddział w Katowicach

40 - 007 Katowice, ul. Bankowa 8

 

prezes@katowice.ospsbhp.pl

www.katowice.ospsbhp.pl