Szkolenie UDT

Szkolenie - panel dyskusyjny UDT-Producent platform


Szkolenie z interpretacji przepisów o Dozorze Technicznym ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień kwalifikacyjnych dla operatorów platform unoszących.