Walne Zebranie - wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W dniu 13 października 2023 roku odbyło się Walne Zebranie OSPS BHP oddziału Katowice. Na spotkaniu, zgodnie z procedurą, został wybrany zarząd oraz komisja rewizyjna. Tym samym podziękowaliśmy ustępującemu Zarządowi za lata zaangażowania, inicjatyw i działań na rzecz naszego oddziału. 

 

Członkowie OSPS BHP oddział Katowice wybrali następujący skład zarządu:

Krystian Włosek - prezes zarządu, 

Cezary Koczorski - wiceprezes zarządu,

Magdalena Chrabąszcz - wiceprezes zarządu,

Agnieszka Szkudlarek-Lasota - sekretarz,

Aleksandra Jasica - skarbnik,

Piotr Gapys - członek zarządu,

Dominika Pyć - członek zarządu,

Katarzyna Tarnawska - członek zarządu

 

oraz komisję rewizyjną w składzie: 

Piotr Kubala - przewodniczący, 

Beata Kaczmarek - członek,

Dagmara Kiełbasa - członek.

 

Wybrani kandydaci dziękują za zaufanie.