Zdobądź dyplom PIP

Zaproszenie do konkursu "Zdobądź dyplom PIP"


Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, zaprasza do konkursu "Zdobądź dyplom PIP".

Program adresowany jest do małych pracodawców z różnych branż, w tym zakładów usług leśnych (zatrudniających do 20 pracowników), którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo własne i wszystkich zatrudnionych w zakładzie.  Głównym celem programu jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw w zakresie działań, zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dzięki programowi można zyskać bezpłatne szkolenia, wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy, poprawić bezpieczeństwo w swoim zakładzie, uzyskać pomoc specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhp. Pracodawcy, którzy wezmą udział w szkoleniu otrzymają bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.
 

Do pobrania
dyplom pip.jpg 68 KB JPG
info o programie.doc 38 KB DOC
T403_2024_KARTA ZGŁOSZENIA.docx 31 KB DOCX